Zadzwoń do nas:
600 993 007
(46) 832 59 29
Nasze konto bankowe:
98 1240 3321 1111 0000 2854 3121

o nas

Fundacja „Dziecięcy Uśmiech” powstała w 2000 roku. Misją Fundacji jest inicjowanie i konsolidacja działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych, sierot z rodzin patologicznych i wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Pomagamy również dzieciom utalentowanym muzycznie, które w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych zajmują czołowe miejsca. Staramy się pokazać im inny, lepszy świat, dodać wiary we własne siły.

Prowadziliśmy świetlicę im. Janusza Korczaka przy Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II. To miejsce spotkań dla dzieci i młodzieży zorganizował ówczesny dyrektor szkoły – Pan Stanisław Pietrzkowski. Uroczystego otwarcia świetlicy dokonaliśmy 4 kwietnia 2001 r. Program wychowawczy oparty był na pedagogice Janusza Korczaka, która zakłada samostanowienie i poszanowanie praw dziecka. Stawialiśmy na kreatywność i samodzielność dzieci w aranżowaniu różnego rodzaju spotkań i uroczystości. Oprócz systematycznej pracy, czas wolny wypełnialiśmy wyjściami do kina, teatru, do muzeów, na koncerty, lodowisko, czy na kręgle. Urządzaliśmy także spotkania z przedstawicielami świata kultury i sztuki. Fundacja wkładała również wiele wysiłku, aby dzieci mogły wypocząć w okresie ferii zimowych oraz podczas wakacji. Dzięki wyjazdom dzieci poznawały nowe zakątki Polski, uczyły się samodzielności, współdziałania w grupie. Przede wszystkim jednak odpoczywały i nabierały sił przed kolejnym semestrem nauki w szkole. Dla większości dzieci była to jedyna możliwość wyjazdu i spędzenia wakacji poza domem.

Lata pracy nauczyły nas pokory i wyrozumiałości. Nie posiadamy gotowych „złotych środków” na wszystko, ale zawsze staramy się je znaleźć. Każda sytuacja wymaga innego podejścia, rozeznania, zaangażowania wielu ludzi i różnych specjalistów. Przez cały okres naszej działalności, dzięki pomocy ludzi dobrej woli, pedagogów, lekarzy, sponsorów oraz wolontariuszy, udało nam się przeprowadzić szereg ważnych i potrzebnych przedsięwzięć, jak np.:

  • • zorganizowanie leczenia sanatoryjnego w Rabce dla kilkunastu dzieci ze świetlicy;
  • • zakup sprzętu rehabilitacyjnego;
  • • zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych;
  • • pozyskiwanie stypendiów;
  • • organizowanie balów, imprez charytatywnych, pikników, koncertów, aukcji obrazów i loterii fantowych;
  • • systematyczne działania w niesieniu pomocy materialnej i socjalnej najbardziej potrzebującym.

Fundacja pomaga Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska" w Skierniewicach, wyposażając je w aparaturę dźwiękowo-świetlną. Od lat współpracujemy również z różnymi firmami, które przekazują nam artykuły spożywcze i biurowe. Fundacja przyznaje corocznie statuetki "Serce za Serce". Otrzymują je ludzie wielkiego serca, którzy z oddaniem i w sposób wyjątkowy angażują się w działalność Fundacji.

Niezapomnianym osiągnięciem było powołanie Ośrodka Rodzin Zastępczych. Głównym celem działalności ośrodka jest zapobieganie sieroctwu społecznemu, poprzez stwarzanie każdemu dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku naturalnym lub zastępczym, czyli w rodzinach adopcyjnych, zastępczych i w rodzinnych domach dziecka. Dzięki działalności ośrodka wiele dzieci znalazło swój dom, czyli to, co najważniejsze – uczucie i miłość.

Nasza Fundacja jest pozytywnie postrzegana na zewnątrz i może pochwalić się nienaganną opinią oraz klarownością wydatków. Pragniemy utrzymać ten wizerunek w kolejnych latach działalności. Jak zawsze wierzymy w Państwa pomoc i wsparcie w realizacji naszych zadań statutowych oraz planów.