Zadzwoń do nas:
600 993 007
(46) 832 59 29
Nasze konto bankowe:
98 1240 3321 1111 0000 2854 3121

o nas

Fundacja „Dziecięcy Uśmiech” powstała w 2000 roku. Misją Fundacji jest inicjowanie i konsolidacja działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych, sierot z rodzin patologicznych i wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Pomagamy również dzieciom utalentowanym muzycznie, które w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych zajmują czołowe miejsca. Staramy się pokazać im inny, lepszy świat, dodać wiary we własne siły.

Lata pracy nauczyły nas pokory i wyrozumiałości. Nie posiadamy gotowych „złotych środków” na wszystko, ale zawsze staramy się je znaleźć. Każda sytuacja wymaga innego podejścia, rozeznania, zaangażowania wielu ludzi i różnych specjalistów. Przez cały okres naszej działalności dzięki pomocy ludzi dobrej woli, pedagogów, lekarzy, sponsorów oraz wolontariuszy, udało nam się przeprowadzić szereg ważnych przedsięwzięć, m.in.:

  • • utworzenie Świetlicy im. Janusza Korczaka przy Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II;
  • • systematyczne organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla naszych podopiecznych;
  • • zorganizowanie leczenia sanatoryjnego w Rabce dla kilkunastu dzieci ze świetlicy;
  • • zakup sprzętu rehabilitacyjnego;
  • • zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych;
  • • pozyskiwanie stypendiów;
  • • organizowanie balów, imprez charytatywnych, pikników, koncertów, aukcji obrazów i loterii fantowych;
  • • systematyczne działania w niesieniu pomocy materialnej i socjalnej najbardziej potrzebującym.

Fundacja pomaga Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska" w Skierniewicach, wyposażając je w aparaturę dźwiękowo-świetlną. Od lat współpracujemy również z różnymi firmami, które przekazują nam artykuły spożywcze i biurowe. Fundacja przyznaje corocznie statuetki "Serce za Serce". Otrzymują je ludzie wielkiego serca, którzy z oddaniem i w sposób wyjątkowy angażują się w działalność Fundacji.

Niezapomnianym osiągnięciem było powołanie Ośrodka Rodzin Zastępczych. Głównym celem działalności ośrodka jest zapobieganie sieroctwu społecznemu, poprzez stwarzanie każdemu dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku naturalnym lub zastępczym, czyli w rodzinach adopcyjnych, zastępczych i w rodzinnych domach dziecka. Dzięki działalności ośrodka wiele dzieci znalazło swój dom, czyli to, co najważniejsze – uczucie i miłość.

Nasza Fundacja jest pozytywnie postrzegana na zewnątrz i może pochwalić się nienaganną opinią oraz klarownością wydatków. Pragniemy utrzymać ten wizerunek w kolejnych latach działalności. Jak zawsze wierzymy w Państwa pomoc i wsparcie w realizacji naszych zadań statutowych oraz planów.